Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού


Τι είναι ο μεταβολισμός;

Ο μεταβολισμός είναι η βιοχημική διαδικασία κατά την οποία το οξυγόνο αντιδρά με τις θρεπτικές ουσίες με αποτέλεσμα την παραγωγή της ενέργειας που χρειάζεται το σώμα μας για να λειτουργήσει. Ο μεταβολισμός μετράται σε χιλιοθερμίδες (kcals) ή όπως έχει επικρατήσει, σε θερμίδες.

Τι είναι ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας;

Ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας (RMR ή Resting Metabolic Rate) αντιπροσωπεύει τις θερμίδες που καταναλώνει το σώμα μας για να κάνει τις ζωτικές λειτουργίες του (καρδιακός ρυθμός, λειτουργία εγκεφάλου, αναπνοή). Πιο απλά είναι ο αριθμός των θερμίδων που καταναλώνει ο άνθρωπος ημερησίως όταν είναι ξύπνιος αλλά σε ηρεμία (ανάπαυση). Ο RMR μπορεί να αντιπροσωπεύει το 75% των ενεργειακών αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου.

Πως γίνεται η μέτρηση μεταβολισμού;

Η μέτρηση μεταβολισμού γίνεται με τη μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας, η οποία καθορίζει τον μεταβολικό ρυθμό μετρώντας το καταναλισκόμενο οξυγόνο του σώματος. Η μέτρηση μεταβολισμού, αντί για την χρήση εξισώσεων γενικού πληθυσμού, επιτρέπει στους επιστήμονες υγείας και άσκησης να έχουν μια πλήρη εικόνα του εξεταζόμενου. Η μέτρηση μεταβολισμού αποτελεί μία απλή εξέταση που διαρκεί περίπου 15 λεπτά.

Γιατί είναι σημαντική η μέτρηση του μεταβολισμού;

Ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας (RMR) επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων όπως: μάζα σώματος, σύσταση σώματος (λιπώδης – μυϊκός ιστός), ηλικία, φύλο και ορμόνες. Ο μυϊκός ιστός “καίει” περισσότερες θερμίδες από τον λιπώδη ιστό. Έτσι ένα άτομο με περισσότερο μυϊκό ιστό θα έχει υψηλότερο μεταβολισμό. Ο βασικός μεταβολισμός μειώνεται φυσιολογικά σε ενήλικες με ρυθμό 2% ανά δεκαετία, όμως η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε απώλεια μυϊκού ιστού. Οι άνδρες έχουν φυσιολογικά μεγαλύτερο μεταβολισμό από τις γυναίκες, κυρίως επειδή τείνουν να έχουν υψηλότερα ποσοστά μυϊκού ιστού σε σύγκριση με τις γυναίκες. Ορισμένες ορμόνες μπορούν επίσης να αυξήσουν ή να μειώσουν τον μεταβολισμό. Επιπροσθέτως, η αντίδραση του οργανισμού στο στρες ή σε τραυματισμούς επηρεάζει τον μεταβολισμό καθιστώντας αναγκαία την μέτρησή του αντί της χρήσης εξισώσεων. Οι εξισώσεις δεν μπορούν να λάβουν υπ’ όψιν τους τις μεταβολές σε ατομικό επίπεδο, το ιατρικό ιστορικό ή τους πολλούς άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον βασικό μεταβολισμό.